• تونل ایستگاه مترو میرداماد_تهران
  • موزه و مرکز فرهنگی رفسنجان
  • ساختمان مرکزی سازمان بنادر و کشتیرانی_تهران
  • ایستگاه مترو میرداماد_تهران
  • نمایشگاه گل وگیاه تهران
  • نمایشگاه گل وگیاه تهران

ارزش های ما

ما معتقدیم عوامل زیر نقش مهمی در موفقیت هایمان داشته اند

سخت کوشی و جدیت

سخت کوشی در عین رفتار صادقانه و پافشاری در درستکار بودن

قدرت ریسک بالا

داشتن قدرت ریسک بالا و تبدیل آن به فرصتها

ابتکار

جمع آوری اطلاعات و بررسی و تحقیق و به روز شدن دائمی درخصوص شیوه های اجرایی نوین

پروژه ساختمانی خود را با کوا آغاز کنید