درباره ما

شرکت کوا در سال 1373 با هدف ارائه راهکارهای مهندسی و خلاقیت در صنعت ساختمان و همچنین استفاده از تکنیکهای نوین در اجرا و مدیریت ایجاد گردید. نام کوا برگرفته از فارسی قدیم به معنای « به کجا میرویم » میباشد. این شرکت تحت عنوان سهامی خاص و با شماره ثبتی 104755 تأسیس گردیده است.

پروژه ها

نگاه خلاقانه به پروژه ها همان چیزی است که ما را از سایرین متمایز می کند.
شناختی تیز بینانه و منسجم از طریق مهندسی برتر و دستاورد های محیط زیستی نشان دهنده ی همین موضوع می باشد.

نوآوری ها

کوا همواره در این فکر است که روش هایی سریع تر، اقتصادی تر، مناسب تر و آسان تر برای اجرای کار ها وجود دارد.